+44 1372 750800

Belize - IBC Şirketi Kuruluşu

Belize IBC, Belize sınırları dışında ticaret ve iş yapan bir offshore şirketidir - aslında temel olarak offshore faaliyetlerini amaçlar ve Belize'de mülk sahibi olamaz, Belize sakinleri ile iş yapamaz. Şirketin Belize'de kayıtlı bir ofisi ve kayıtlı bir mümessili olmalıdır.

Belize Orta Amerika'daki tek Commonwealth üyesi ülkedir. Modern offshore mevzuatı, global varlıkların korunmasında, vergi ve yatırım planlamasında maksimum esneklik sağlar.

Belge ve bilgiler

Belize'de bir offshore şirketinin kuruluşu için aşağıdaki belgeler gerekmektedir:

 • Şirketin adı
 • Şirket Müdürünün isim ve adresi
 • Şirket hissedarının isim ve adresi

Firma Adı

Şirket adı, tercümesinin önce onaylatılması şartıyla herhangi bir dilde olabilir. Herhangi bir hükümetin ya da bir ülkenin himayesini andıran isimler gibi belirli kelimeleri içermesi yasaktır. İsim onay süreci otuz dakikadan daha az sürer ve bir isim 10 gün boyunca rezerve edilebilir. Şirketinizin sınırlı sorumlu olduğunu göstermek için, şirket adınızın sonuna aşağıdaki listedeki eklerden birini eklemek gerekecektir.

 • Limited (Ltd)
 • Corporation (Corp)
 • Incorporation (Inc)
 • Société Anonyme (SA)
 • Sociedad Anónima (SA)

Belize IBC Şirketi Kuruluşu

Belizede bir şirketin kuruluşu 2 days sürer. Şirket ana sözleşmesi İspanyolca ya da Çince olarak hazırlanabilir. Bize IBC adınızı gönderdikten sonra, şirket adınızın onayı birkaç saat içinde elde edilebilir. Ardından, bu şirket adı altına biz Memorandum, Ana Sözleşme belgelerini ekleyecek ve kuruluş belgesini çıkarttıracağız, böylece şirketiniz kurulmuş olacaktır.

Müdürler

 • Yöneticiler herhangi bir ülkenin vatandaşı olabilir ve herhangi bir yerde ikamet edebilir.
 • Sadece bir müdür gereklidir.
 • Müdürlerin isimleri kamu kayıtlarında görünmez.
 • Yerel bir vatandaşın müdür olarak atanmasına gerek yoktur.
 • Temsilci müdürlere izin verilir. Formacompany bu hizmeti vermektedir.
 • Müdür bir şahıs veya bir şirket olabilir.

Hissedarlar

 • Hissedarlar herhangi bir ülkenin vatandaşı olabilir ve herhangi bir yerde ikamet olabilir
 • Tek hissedar yeterlidir. Bu kişi müdür ile aynı kişi olabilir.
 • Hissedar sayısı için üst limit bulunmamaktadır.
 • Temsilci hissedarlara izin verilir. Formacompany bu hizmeti vermektedir.
 • Hissedar bir şahıs veya şirket olabilir.

Kayıtlı Ofis

Belize'de tescilli bir temsilciniz ve kayıtlı bir ofisiniz bulunması gerekmektedir - bu hizmet standart şirket kuruluş fiyatına dahildir.

Sermaye

Bir Belize IBC için standart sermaye $ 50,000 USD olarak belirlenmiştir. Şirketinizin sermayesi herhangi bir para birimi cinsinden belirtilebilir. Sermayenin bir payı ihraç edilmiş ve ödenmiş olmalıdır.

Şirket Kayıtları

Şirketinizin kayıtlarının Belize'de  tutulması zorunlu değildir. Eğer şirket kayıtlarını tutmak isterse, bunu dünyanın herhangi bir yerinden de yapabilir. Hesapların dosyalanmasına veya mali tablolar oluşturulmasına gerek yoktur.

Belize IBC'nin temel özellikleri:

Belize mevzuatı günümüzde mevcut en esnek özellikleri sunan, ve şirket kuruluşunda az miktarda şartlar arayan düzenlemelere sahiptir. Temel özellikleri aşağıdakilerdir:

 • Şirket sekreteri gerekli değildir.
 • İntifa hakkı sahiplerinin açıklanması gerekli değildir.
 • Temsilci hissedarlara izin verilir.
 • Yerel vergilerden muaftır.
 • Hisseler nominal değeri olmadan da ve herhangi bir para cinsinden ihraç edilebilir.
 • Yasal muhasebenin veya denetim kayıtlarının Belize'de tutulması gerekmez.
 • Minimum ödenmiş sermaye şartı yoktur.
 • Pay defteri sadece bir hissedar tarafından kontrol edilebilir.
 • Şirketin yetkili sermayesi $ 50.000 veya daha az olduğunda yıllık hükümet ücreti sadece $ 100'dır.