+44 1372 750800

Belize'de İş Kurmak

Belize Key Points

 • Time - only to incorporate your company
 • Cost - a Belize company will cost £580
 • Directors - only one director of any nationality, is necessary for your company
 • Shareholders - only one shareholder of any nationality, is required
 • Share Capital - there are no minimum share capital requirements
 • Tax - exemption from taxation in Belize
 • Confidential - the names of directors and shareholders do not appear on public records
 • Support - using our 20 years experience we provide you with full expert assistance throughout every step of the company formation process

Belize Orta Amerika'da bulunmaktadır. Resmi dili İngilizce'dir ve İspanyolca da yaygın olarak konuşulmaktadır.

Belize IBC şirketleri döviz kontrolü mevzuatına tabi değildir. Ancak, kârını kazandırıcı faaliyetlerin tümü Belize dışında yapılmalıdır.

Belize'nin çekici en önemli özelliklerinden biri de gizliliktir. Bir şirket, vekil hissedarlara veya vekil müdürlere sahip olmayı tercih edebilir. Kamu kayıtlarına dosyalama için sunulan tek belge Beyanname ve Ana Sözleşme'dir. Hesapların yıllık beyanı veya kamuya bildirilmesi gibi gereksinimler yoktur.

Asgari sermaye gerekliliği, hesapların denetim zorunluluğu, yıllık beyanname bildirimi, yerli bir müdür ya da sekreter zorunluluğu, olağan genel kurul gibi gereklilikler yoktur, bir Belize IBC'nin varlığını sürdürmesinin maliyeti minimum seviyededir. Belize IBC Sicili şirket hisselerinin herhangi bir para birimi cinsinden belirtilmesine olanak verir.

Bir Belize IBC şirketini çekici kılan bir başka özelliği esnekliğidir. Sadece bir müdür ve bir hissedar yeterlidir. Sermaye hisseleri, nominal değere sahip olmak zorunda değildir. Bir IBC şirketi bankacılık, sigorta, menkul değerler ve kollektif yatırım kuruluşları hariç, Belize kanunlarına göre yasak olmayan herhangi bir işi yapabilir. IBC aynı zamanda kendi hisselerini satın alabilir ve kurtarabilir.

Bir Belize IBC şirketi, kârını kazandırıcı faaliyetlerin tümünü Belize dışında yürütmek zorunda olmasına rağmen, Belize'de bir ofis kiralayabilir, Belize'deki profesyonel hizmetlerden faydalanabilir, şirket kayıtlarını tutabilir ve Belize'de toplantılar gerçekleştirebilir, Belize'deki bir yerel bankacılık kurumunda hesap açabilir, bir başka Belize IBC hisselerine sahip olabilir, ve Belize'ye kayıtlı deniz taşıtlarına sahip olabilir.

IBC Kuruluşunun Özellikleri

 • Bir Belize IBC kuruluşu için ve yıllık ücretler için rekabetçi fiyatlar vardır.
 • Belize Offshore şirketleri için kuruluş süresi 3 günden fazla sürmez.
 • Bir Belize offshore şirketi, her türlü vergiden muaftır.
 • IBC standart sermayesi 50.000 ABD dolarıdır.
 • 50.000 ABD Dolarını aşan standard sermayeler, daha yüksek bir yıllık ücret karşılığında ilan edilebilir.
 • Hissedarların ve yöneticilerin isimleri Belize offshore şirketi için, kamu kaydının bir parçası değildir.
 • Belize şirketleri için bir müdür ve bir hissedar yeterlidir.
 • Belize'de şirket kurmak için, müdür (ler) ve hissedar (lar) bir kişi ya da bir şirket olabilir.
 • Müdür ve hissedar aynı kişi olabilir.
 • Belize şirketleri için yerli ya da herhangi bir sekreter atamaya gerek yoktur.
 • Şirketin ilk müdürü Belize şirketinin kurumsal toplantısında atanır.
 • Defterlerin tutulmasına ve yıllık beyannameler hazırlanmasına gerek yoktur.
 • Kayıtlı bir temsilci ve kayıtlı bir ofis gerekmektedir.
 • Yıllık ücretler, kuruluşun ikinci yılından itibaren ve bundan sonra izleyen her yıl için, 31 Temmuz tarihinde ödenir
 • Belize IBC, Belize'de hiçbir faaliyet gerçekleştirerek gelir elde edemez.
Belize IBC kanun hükümleri özel olarak bir IBC'nin varlığını sürdürme maliyetinin minimumda tutulmasını sağlayarak maliyeti azaltmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu da aşağıdakiler sayesinde sağlanır.
 • Asgari sermaye gereksinimi yoktur.
 • Hesapların denetimine gerek yoktur.
 • Yıllık beyannameye gerek yoktur.
 • Yerli bir müdür ya da sekretere gerek yoktur.
 • Yıllık olağan genel kurul toplantısına gerek yoktur. Yöneticiler dünyanın herhangi bir yerinden toplantıya katılabilir.