+44 1372 750800

Belize - Hazır Kurulu Şirket

Belize'de bizden satın alıp devralabileceğiniz bir sürü hazır kurulu Uluslararası İşletme Şirketimiz bulunmaktadır. Bizden satın aldığınız andan itibaren anında ticaret yapmaya hazırlardır.

Kurulmuş bir şirket nedir?

Kurulmuş şirketler, (aynı zamanda Raf, Yaşlı veya Vintage olarak da bilinir) bir süre önce bizim tarafımızdan kurulmuş ve yaşlandırılmak üzere rafa konulmuş şirketlerdir. Daha önce hiçbir ticari faaliyette bulunmamışlardır ve kuruluşlarından itibaren her sene pasif hesaplarını dosyalamışlardır. Bu şirketler yeni şirketlere oranla daha yaşlı olduğundan, bir işin daha uzun ömürlü gözükme şansı yüksektir.

Yaşlı bir şirket birçok bakımdan yararlı olabilir. Bazı önemli avantajları aşağıda özetlenmiştir.

  • Kurumsal imaj ve kredi imkanları yaşla birlikte artacaktır.
  • Eski bir şirket ile ihalelerde teklif için daha iyi bir konumda olunabilir.
  • Geçmişiniz olduğunu gösterdiğinizde banka kredileri almak daha kolaylaşır. Çoğu kredi kurumu nezdinde kurumsal kredi geçmişi kurmak için en az 2 ve genellikle 3 yıllık bir geçmiş gerekmektedir.

Belize'deki hazır kurulu şirketlerimiz:

  • geniş faaliyet konularıyla kurulmuştur ve çoğu işletme faaliyetleri için kullanılabilir.
  • Uluslararası İşletme Şirketlerdir.
  • hissedarlara sınırlı sorumluluk yükler.
  • adları şirketi satın aldığınız gün değiştirilebilir.

Bir raf IBC'sinin sertifikasyonu:

Bir raf IBC'sinin belgeleri noter tarafından onaylı değildir veya apostil tarafından yasallaştırılmamıştır. Bu sertifikalar genellikle resmi IBC belgelerini Belize dışında kabul edilebilir kılmak için gereklidir. Genellikle, ilave bir ya da iki gün içerisinde bu sertifikalar elde edilebilir.

Belize'de hazır kurulu bir şirket ile zaman kazanma:

Bir raf şirketini seçmek size normal bir şirket kuruluşu ile karşılaştırıldığında 1 ila 3 gün arasında bir süre kazandırır. Ancak, şirketin ticaret kaydını yaptırmadan önce, son hazırlıklar bir ila dört iş günü arasında sürebilir.

Yeni Yöneticilerin atanması

Yeni şirketinizin müdürü olmak için, sizi yeni müdür olarak atayacak ve bizim istifamızı teyit edecek bir evrakın imzalanması gerekir. Bu amaçla size çıkartabileceğimiz bir vekaletname ile bu süreci tamamlayabiliriz.

Bu aşamadan sonra seçtiğiniz yöneticiler şirketinize atanacaktır, ve siz de Şirketleşme Sertifikası, Beyanname ve Ana Sözleşme ile ilgili tüm sekreterya evraklarını ve resmi belgeleri alabileceksiniz.