+44 1372 750800

Yabancı bir Şirketin Seyşel Adaları Şubesi Açılışı

Şube Kurmak, Seyşeller'de bir iş kurmak için tek yoldur. Ancak, şube açılışının da pek çok sakıncaları bulunmaktadır, şöyle ki; ana firma şubenin tüm işlemlerinin sorumluluklarını üstlenir, ve şubenin vergi yükümlülükleriyle ilgili olarak vergi daireleriyle uzun ve karmaşık işlemler yapmak gerekebilir.

Bir şubenin dezavantajları şunlardır:

 • Ana şirket şubenin yükümlülüklerini tamamen üstlenir.
 • Şube temsilcileri vergi borçları için müteselsilen sorumlu tutulabilir.
 • Ana Şirketin mali tablolarının Sicil Bürosunda dosyalanması gerekir.
 • Şubenin yükümlülükleri, ana şirketinkilerle aynıdır - KDV iadelerini, çalışanların ödemelerini ve kurumlar vergisi beyannamelerini dosyalamaları gerekir - bu da şube yönetiminde pek az tasarruf bulunduğunu gösterir.
 • Bankalar ve müşterileri yabancı bir şube yerine bir Seyşel Adaları şirketini tercih edebilir.
 • Bir şube nadiren önemli projeler için idealdir çünkü tüm riski ana şirket üstlenir.
 • Bir şubenin kuruluşu esnasında, ana şirketin hukuki varlığı üzerine kanıt sağlanmalıdır
 • Şube tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir kamu hareketinin ana şirket tarafından onaylanması gerekir.

İdari kolaylığı açısından, eğer şirketiniz düzenli olarak noter önünde sözleşme imzalıyor ise, şube açmak yerine yeni bir şirket kurmak daha mantıklıdır. Ayrıca, Avrupa Şirketinin tanıtımıyla - Societas Privata Europaea (SPE) - şube  açmaya daha az ihtiyaç duyulacaktır.

Avantajları:

 • Şirketlere oranla daha az hesap sunma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Şube açmak genellikle düşük riskli projeler için uygun bir araçtır.

Seyşeller'de kurulan bir şubenin özellikleri

Şube açmak, genellikle düşük maliyetli girişimler için uygundur. Ancak, önemli girişimler için ideal seçenek değildir, çünkü ana şirket ve şube aynı riski taşırlar, ve dolayısıyla ana şirket şubenin tüm yükümlülüklerinden sorumludur.

Vergi açısından bakıldığında şubeler yerleşik olmayan şirketlerin daimi işyerleridir ve bir Seyşel Adaları şubesi ana şirketinden bağımsız ayrı bir tüzel kişi değildir.

Yerleşik olmayan bir şirketin şubesine, vergi daireleri ile ilişkilerinde onu temsil etmek için yerleşik bir kişi veya şirketin atanması gerekmektedir. Temsilciler, temsil ettikleri yerleşik olmayan varlıkların kalıcı işyerlerinin vergi borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumlu olabilir.

Bir şubenin tescil edilmesi için ana şirketin varlığının kanıtlanması gerekmektedir, ki bu da Ana Sözleşme'nin tasdikli nüshalarının verilmesi, müdürlerin isimlerinin bildirilmesi, sermaye tutarının bildirilmesi ve temsilcilerinin isimlerinin bildirilmesi demektir.

Çeşitli belgelerin tercüme edilmesi gerekecektir:

 • Ana şirketinizin tescil belgesi
 • Ana Şirketinizin Kuruluş Sözleşmesi
 • Şirketin müdürlerinin ve sekreterinin isimleri

Şubeniz kurulduktan sonra

Tüm matbuatın, sipariş formlarının ve şube tarafından kullanılan benzer belgelerin aşağıdakileri göstermesi gerekmektedir:

 • Ana şirketin tescil yeri
 • Ana Şirketin tescil numarası
 • Şirketin yasal sınıflandırması
 • Tescilli ofis adresi
 • Şube kayıt yeri ve kayıt numarası

Ayrıca, aşağıdaki hususların şubede de gösterilmesi gerekir:

 • Şirket adı
 • Şirketin tescil edildiği ülkenin adı
 • Sınırlı sorumluluğu bulunan ana şirket
How Can We Help?
+44 1372 750800
Contact Us