+44 1372 750800

Seyşeller - Uluslararası İşletme Şirketi

Seychelles Key Points

 • Time - only to incorporate your company
 • Cost - a Seychelles company will cost £480
 • Directors - only one director of any nationality, is necessary
 • Shareholders - only one shareholder of any nationality, is required
 • Share Capital - there are no minimum share capital requirements
 • Accounts - no requirement to file accounts or financial statements
 • Tax - a Seychelles offshore company is exempt from all taxes
 • Confidential - the names of directors and shareholders are not held on any public record in the Seychelles or disclosed to the Seychelles government
 • Support - using our 20 years experience we guide you throughout every step of the company formation process

International Business Company (Uluslararası İşletme Şirketi) Seyşeller'de offshore operasyonları için en yaygın kullanılan araçtır. Bu normalde, hisseler ile sınırlı bir özel şirket halini alır ve Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası ile düzenlenmiştir. Yasal gereklilikleri minimal ve esnektir:

 • Sadece bir müdür ve bir hissedar yeterlidir.
 • Ortakları ve yöneticilerinin Seyşeller'de ikamet etmesi gerekmez.
 • Yönetici ve hissedarların toplantılarının Seyşeller'de gerçekleştirilmesi gerekmez.
 • Müdür veya hissedarlarların kimliğine dair kamuya hiçbir yıllık beyanat verilmesi gerekmez.
 • Hisseler nama çıkartılabilir ve herhangi bir para birimi cinsinden ifade edilebilir.
 • Asgari sermaye gereksinimi yoktur.
 • Hesapların kayıt altında tutulması gerekmez.
 • Beyanname ve Ana Sözleşme kamuda kayıt altında tutulacak tek belgelerdir.
 • Denetime ihtiyacı yoktur.
 • Bir IBC ancak Seyşel Adaları dışında ticaret yapabilir, ve bankacılık, sigorta, reasürans veya menkul kıymetler hizmetleri veremez.

Hukuk ve Vergilendirme

IBC'leri yöneten temel kurumsal mevzuat 1994'te kabul edilmiş olan Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası (IBC Kanunu)'dır.

IBC'ler Seyşel Adaları Cumhuriyeti dışında gerçekleştirdiği tüm ticari faaliyetleri üzerinden vergilendirmeden muaftır, ve şirketler ile ilgili olarak gizliliği yöneten herhangi bir özel bir yasa olmamasına rağmen, İngiliz ortak hukuku müşterilerinin işlerini gizli tutmak için çalışanlarına vergi uygular.

Seyşel Adaları Yatırımlar

Bir IBC, Seyşeller'de bir yerli şirketin hisse senetlerini ve diğer menkullerini tutabilir. Aynı zamanda Seyşeller Cumhuriyeti Hükümeti tarafından çıkarılan bono veya  diğer menkul değerleri satın alabilir. Bir IBC ayrıca 1992 yılında kabul edilen Ticari Gemicilik Kanunu uyarınca Seyşellerde kayıtlı kendi gemi veya uçağına sahip olabilir veya yönetebilir.

Sermaye

Asgari sermaye tutarı gerekliliği yoktur ve sermaye herhangi bir para birimi cinsinden olabilir. Hisseler nominal değer  olmaksızın nama veya hamiline yazılı çıkartılabilir. Bir IBC, Beyanname veya Ana Sözleşmesini sermayeyi azaltmak veya arttırmak için değiştirebilir. Bu durumda sermayenin artışı ya da azalmasıyla ilgili olan Sicil dairesi otuz gün içinde haberdar edilmelidir.

Kamu Kayıtları

Sicil dairesi sadece Beyanname ve Ana Sözleşmeyi, şirketleşme sertifikalarını, isim değişiklikleri, Kayıtlı Ofis ve Kayıtlı temsilci bilgilerini kayıt altında tutar.

Hissedarların ve müdürlerin kayıtları ki şirket bilgilerinin şirketin kayıtlı ofisinde tutulması gerekmektedir. Ancak, bu bilgileri Sicil bürosuna bildirmek zorunda değilsiniz. Sicil bürosu sadece bu kayıtların tutulduğu adresini bilmek istemektedir.

IBC Koşullar

IBC durumu belli koşullara tabidir:

 • Seyşeller sakinleri ile ticari faaliyette bulunulamaz.
 • Seyşeller'de gayrimenkul edinme izni verilmez, ancak sadece ofis kullanımı için kiralama yapılabilir.
 • Bankacılık veya menkul kıymetler işleri ancak uygun bir lisans verilirse yapılabilir.
 • Sigorta veya reasürans işlerini yürütmek için lisans verilmesi gereklidir.

Offshore durumu

IBC'lerin, Yasa uyarınca kendi offshore durumundan ödün vermeden Seyşeller içinde çeşitli faaliyetler yürütmesine izin verilmektedir. Bunlar:

 • Avukatlar ve muhasebeciler ile profesyonel görüşmeler
 • Defterlerin ve kayıtların hazırlanması ve tutulması.
 • Yönetici veya hissedarların toplantılarının gerçekleştirilmesi.
 • Diğer Seyşel Adaları şirketlerinde hisse sahipliği.
 • Hükümet veya Merkez Bankası menkul kıymetlerinin sahipliği.
 • Seyşeller'de kayıtlı bir geminin mülkiyeti.
How Can We Help?
+44 1372 750800
Contact Us