+44 1372 750800

Hazır Kurulu Şirketler

Hazır Kurulu - Özel Limited Şirketi

Birçok ülkede hazır kurulu şirketlerimiz mevcuttur.

Bazen önemli bir sözleşmenin tamamlanabilmesi için şirket sicil numarasına hemen ihtiyaç duyulur, ve şirket kuruluşu için de hiç zamanınız yoktur. Eğer bunun gibi durumlarda acil olarak bir şirket kurmanız gerekiyorsa hazır kurulu şirketler sizin lehinize olacaktır.

Tüm hazır kurulu şirketlerimiz, sermayeleri tamamen ödenmiş özel limited şirketlerdir. Bu şirketler yıllık beyannameleriyle birlikte pasif hesaplarını kaydettirmiş, hiçbir ticari faaliyette bulunmamış, görev ve yükümlülükleri bulunmayan şirketlerdir.

Her zaman devire hazırlardır, ve tüm evrak ve belgeleri tamdır.

Hazır Kurulu Şirketlerin Avantajları

 • Hemen hazır olmaları - faaliyet belgeleri daha önceden düzenlenmiş olduğundan, bu şirketlerin size devredilmesi aynı gün içerisinde gerçekleşecektir.
 • Zaman kazandırmaları - hazır bir şirketi satın aldığınızda değiştirilmesi gereken tek şey şirketin sahibi olduğu için süreç basit ve hızlı bir şekilde tamamlanır.

Tüm Hazır Kurulu Şirketlerimiz:

 • Özel Limited Şirket statüsündedir.
 • dünyanın her yerinde ticaret yapabilir.
 • hissedarlara sınırlı sorumluluk yükler.
 • tek bir müdür ve tek bir hissedara sahip olabilir.
 • anında kullanılabilir bir ticaret sicil numarasına sahiptir.
 • geniş faaliyet konularıyla kurulmuştur ve çoğu işletme faaliyetleri için kullanılabilir.

Hazır Kurulu Şirketleri devir alma prosedürü

Yeni yönetim ve hissedarların devir sözleşmesiyle ilgili rızalarını teyit ettikleri resmi evraklar doldurulduktan sonra şirket sizin üzerinize devir olacak ve hemen ticari faaliyet göstermeye başlayabilecektir.

Hazır Kurulu Şirketin adını değiştirme

Aynı gün isim değişikliği için de bir evrak hazırlanabilir.

Yeni Yöneticilerin atanması

Bizim istifamızı doğrulayan ve yeni yönetici olarak kendinizin atandığını belirten evrakın imzalanması gerekecektir. Alternatif olarak, bize vekaletname vermeniz halinde sizin adınıza belgeyi imzalayabiliriz.

Şirket yöneticileri de, bizim vekil yöneticilerimiz yerine sizin seçtiğiniz yöneticiler olarak değiştirilecektir ve Faaliyet belgesi, Mutabakat Belgesi, Şirket Ana Sözleşmesi ve ilgili şirket sekreteryası evrakları gibi tüm kuruluş belgeleri anında teslim edilecektir.

Kurulu Şirketler / Raf Şirketleri / Vintage Şirketler

Hazır Kurulu Raf Şirketler (bazen eski raf veya kurulu kabuk şirketler de denir), bizim tarafımızdan geçmiş yıllarda kurulan, ancak hiçbir ticari faaliyette bulunmamış şirketlerdir. Bu şirketler, faaliyet belgeleri zaten düzenlenmiş olduğundan, anında bir başkasına devredilebilir ve aynı nedenle de anında banka hesabı açılabilir.

Neden bir vintage şirket?

Şirketinizin yaşı bazen gerçekleştirmek istediğiniz iş türünü etkileyebilir. Bir şirketin varlığını sürdürdüğü yıl sayısı, alıcılar veya alacaklılar gibi  potansiyel iş ortaklarıyla arasındaki güveni etkileyebilir.

Siz de bazı nedenlerden ötürü yıllanmış bir şirket isteyebilirsiniz:

 • Eğer banka kredisi kullanmak, şirket kredi kartı çıkartmak, leasing ve diğer kredi imkanları elde etmek istiyorsanı, yıllanmış bir şirketin yeni bir şirkete oranla daha çok itibarı olacaktır.
 • Bir şirket imajınızın ve ticari geçmişinizin olması sizin için önemli olabilir - daha uzun süredir var olan bir şirket daha inandırıcı olmuştur.
 • Distribütörler ve üreticiler genellikle iş yapmadan önce bir şirketin belli bir süredir faaliyette olmasını ister.
 • Benzer şekilde, diğer şirketler de yeni bir şirket yerine daha eski bir şirket ile iş yapmayı tercih ederler.
 • Uzun ömürlü bir şirketin, müşteriler ve kredi verenler nezdindeki imajı daha olumludur.
 • Birçok ülkede, devlet ihalelerine sadece belirli bir süredir faaliyet gösteren firmaların katılmasına müsade edilir, yıllanmış bir şirket, bu ihalelere katılabilme garantisini size sağlar.
 • Şirket yöneticileri için bir Çalışma İzni Alma veya Ticari vize alma işlemi yıllanmış bir şirket ile daha kolaydır
 • Yatırımcı veya tüketici güvenini artırabilen kurumsal devamlılık imajı oluşturmanızı sağlar.
 • Yatırım sermayesine kolay erişebilmenizi sağlar.
 • Kurumsal kredilere daha kolay erişebilmenizi sağlar.

Elimizde daha önce hiç ticari faaliyet göstermemiş sayısız şirket bulunmaktadır. Bazıları 1 aylık, bazıları 10 yıllık şirketler olup, hepsinin tüm evrakları tamdır, ve hepsi de anında tarafınıza devredilebilir. Hazır kurulu şirketlerin hiç bir ticari borcunun ve hukuki yükümlülüğünün bulunmadığı tarafımızca garanti edilir.

How Can We Help?
+44 1372 750800
Contact Us