+44 1372 750800

Türkiye'de Serbest Ticaret Bölgeleri

Serbest ticaret bölgeleri, Türkye sınırları içinde ancak gümrük bölgesi dışında kalan bölgeler olup, bu bölgelerde dış ticaret ve diğer mali ve ekonomik konulara ilişkin mevzuat uygulanmaz. Türkiye'de 21 adet serbest bölge vardır.

Serbest bölgeler, belirli bir vergi muafiyeti ve diğer çeşitli teşvikler aracılığıyla daha rahat iş ortamının sunulduğu bölgelerdir.

Bankacılıktan sigortacılığa, üretimden genel ticarete, depolama ve paketlemeye kadar her türlü ticari faaliyet buradan yapılabilir. Yatırımcılar kendi tesislerini inşa edebilir veya cazip şartlarda bölgenin sunmuş olduğu kiralık ofis alanları ve antrepoları kullanabilirler. Yabancı şirketlerin ortak girişimleri Türk özel sektörüne açık olan bütün avantajlardan yararlanabilirler.

 Avantajları

 • Büyük ölçekli bir Türk iç pazarına satış yapabilmek için ayrıcalıklı bir fırsat
 • Serbest ticaret bölgelerindeki düşük işgücü ve arazi maliyeti
 • Uluslararası gelir ve kazançların ücretsiz transferi
 • Gelir vergisi ve kurumlar vergisi muafiyeti
 • Özel tüketim vergisi üzerinde sıfır KDV
 • Yasal kısıtlamaları olmayan bir dış ticaret
 • Çevirilebilir herhangi bir döviz cinsinin serbest kullanımı
 • İthal mallar için gümrük vergisi şartı bulunmaması
 • Türk limanlarına kolay erişim
 • Banka işlem vergileri muafiyeti
 • Ürün ve malların kaliteleri ve fiyatları üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmaması
 • Yatırıma sınırsız yabancı sermaye katılımı
 • Hazır ve iyi bir altyapı sunan modern, cazip ve geniş iş yerleri
 • Lokavt ve grevin yasak olması
 • Bir ürünün serbest ticaret bölgesinde kalma süresinde sınırlama olmaması
 • Uyruğuna bakılmaksızın tüm avantajların bütün firmalar için eşit şekilde sunulması

Serbest Ticaret Bölgesinde Faaliyet

Biz şirketinizi kurduktan sonra, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan bir Faaliyet Ruhsatı alacağız.

Başvuru ücreti 5000 $ olup, başvurunuz Serbest Ticaret Bölgesinde ticaret yapmak için yetersiz görülürse iade edilecektir.

Faaliyet Ruhsatı, 10 ila 30 yıl arasında bir süre boyunca geçerli kalacaktır.

Türkiye Serbest Ticaret Bölgeleri

 • Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi
 • Ege Serbest Bölgesi
 • Antalya Serbest Bölgesi, Avrupa Serbest Bölge
 • Bursa Serbest Bölgesi
 • Denizli Serbest Bölgesi
 • Doğu Anadolu Serbest Bölgesi
 • Avrupa Serbest bölge
 • Gaziantep Serbest Bölgesi
 • İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi
 • İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Serbest Bölge
 • İstanbul Trakya Serbest Bölgesi
 • İzmir Menemen Deri Serbest Bölgesi
 • Kayseri Serbest Bölgesi
 • Kocaeli Serbest Bölgesi
 • Mardin Serbest Bölgesi
 • Mersin Serbest Bölge
 • Serbest Bölge Rize
 • Samsun Serbest Bölgesi
 • Trabzon Serbest Bölge
 • Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi.
How Can We Help?
+44 1372 750800
Contact Us