+44 1372 750800
 
 
 
Türk 
Company Search Report £86
Commercial Registry Gazette extract £25
Email £0
Courier Service £42

Türk Şirketi Belgeleri

Türk Ticaret Sicilinden resmi dosyaların Türkçe nüshaları sizin için elde edilebilir.

Bu dosyalar aşağıdakileri içerir:

 • Şirket Kuruluş Belgesi
 • Faaliyet Belgesi
 • Şirket Ana Sözleşmeleri

Türk Şirketi Raporu - Firma Bilgileri

Bir Türk şirketi raporu, şirketin detaylarını içerir, varlığını doğrular ve şirket bilgilerini listeler.

Bir Türk raporu aşağıdakileri içerir:

 • Kimlik, Yasal Durum ve Tarihi Durumu
 • Türk şirketinin Kuruluş tarihi
 • Şirket sicil numarası
 • Şirketin tam ünvanı
 • Şirket merkezinin/şubelerinin isimleri ve adresleri
 • Şirketin sahipleri ve yöneticileri
 • Sermaye
 • Konuları / İş Faaliyetleri
 • Finansal bilgileri (varsa)

Bir Türk şirketi varlığının oluşturulması ve şirket sicilinde bulunan resmi şirket belgelerinin nüshalarının alınması aşağıdaki sebeplerden ötürü gerekli olabilir.

 • Durum Tespiti - Bir Türk şirketinin varlığını teyit etmek için
 • Yasal gereklilikler - Tasdikli firma belgeleri

Türk Şirketi Ünvanı Arama

Şirket adının Türk Ticaret Sicilinde yer aldığına dair doğrulama.

Apostil

Bir Apostil belge sahibinin dilediği ülkede evraklarını tasdikletmesini ve anında kullanabilmesini sağlar. Bunun için evrakın üzerine kaşelenmiş veya evraka eklenmiş ve aşağıdaki bilgileri içeren bir belgenin varlığı yeterlidir.

 • Evrakın Menşei
 • İmzayı atanın isim ve kimlik bilgileri - Evrakın imzalandığı mercinin mevki
 • Resmi Mühür - Evraka mühür, damga, kaşe vuran yetkili mercinin adı
 • Yer, Tarih ve evrak numarası

Şirketinizin Belgeleri üzerinde Apostil Belgesi kullanma

Bir Apostil belgesi herhangi bir şirket belgesi için elde edilebilir. Eğer yurt dışında iş yapmayı, ithalat veya ihracat yapmayı, başka bir ülkede banka hesabı açtırmayı planlıyorsanız, belgelerinizin yasal tasdiğini gerçekleştirme aşamasında size yardımcı olabiliriz.

Aşağıdaki liste, yasal tasdiğini gerçekleştirdiğimiz belgelerden bazı örnekleri içerir:

 • Şirket Kuruluş Belgeleri
 • Faaliyet Belgeleri
 • Ünvan değişiklik Belgeleri
 • Şirket Kuruluş Sözleşmesi
 • Şirket Ana Sözleşmesi
 • Şirket Kayıtları
 • Hisse Senetleri
 • Hisse Devir Formları
 • Vekaletnameler
 • Toplantı Tutanakları
 • Karar Defteri
 • Banka belgeleri

Mevcut olan Türk Şirketi Belgeleri ve fiyatları:

Türk Şirket Raporu Şirket Adı Arama Resmi Belgeler

şirket bilgilerini içeren ve şirketin kuruluşunu teyit eden Türk şirketi detayları:

 • Kimlik, Yasal Durum ve Tarihi Durumu
 • Türk şirketinin Kuruluş tarihi
 • Şirket sicil numarası
 • Şirketin tam ünvanı
 • Şirket merkezinin/şubelerinin isimleri ve adresleri
 • Şirketin sahipleri ve yöneticileri
 • Sermaye
 • Konuları / İş Faaliyetleri

(Müsaitliğe bağlıdır, raporları bu bilgileri içerecektir)

Şirket ünvanının Türk Ticaret Sicilinde  varolduğuna dair onay.

şirketlerin Türk Sicilinden alınan ve gerektiğinde noter tasdiki yapılabilen kurumsal evraklarının  birer nüshası

Normalde mevcut olan belgeler:

 • Şirket Kuruluş Belgesi
 • Faaliyet Belgesi
 • Şirket Ana Sözleşmesi
 • Takip eden her türlü değişiklikler

(Müsaitliğe bağlıdır)

Fiyatı: £180
Fiyatı: £40
Fiyatı: £300'dan itibaren

 

Türk Şirketi Belgeleri Talepleriniz için:

Şirket raporlarını elde edebilir, şirket adı araması yapabilir ve Türkiye'de kayıtlı şirketlerin resmi belgelerine ulaşabilirsiniz.

Türk şirketi belgeleri talepleriniz için sadece online formu doldurunuz.

Talebinizi aldıktan sonra mevcut olan belgeler ve süreçleri hakkında detaylı bilgi vermek için sizinle irtibata geçilecektir. Ondan sonra gerekli olan Türk şirketi belgelerine karar verebilirsiniz.

How Can We Help?
+44 1372 750800
Contact Us